1. Trang chủ
  2. Các giải pháp
  3. NGÀNH CÔNG NGHIỆP/ỨNG DỤNG
  4. Kết quả tìm kiếm

NGÀNH CÔNG NGHIỆP/ỨNG DỤNG - Kết quả tìm kiếm

Đếm bánh quy

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh đếm số lượng bánh quy trong gói.

Kiểm tra ngày sản xuất/hết hạn

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh kiểm tra ngày chính xác trên bao bì dược phẩm.

Kiểm tra biến đổi màu trên vải không dệt

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh kiểm tra lỗi trên sản phẩm không dệt.

Đo độ dày của màng mỏng

Chuyển đổi giấy cuộn

Phát hiện lỗi trên chai PET

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh kiểm tra bề mặt và mép chai PET.

Kiểm tra sự biến đổi màu trong cốc giấy

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh kiểm tra chất gây ô nhiễm trong ly giấy.

Kiểm tra bề mặt ở đáy lon

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh kiểm tra vật thể lạ/sự biến đổi màu trên đáy lon.

Kiểm tra nhãn

Hệ thống quan sát bằng hình ảnh kiểm tra lỗi trên nhãn.