Phát hiện sử dụng chất kết dính lỏng

Detecting the application of liquid adhesive

Lắp ráp

Sê-ri GV có thể phát hiện ổn định trên bề mặt không đồng nhất, chẳng hạn như chất kết dính lỏng, do khoảng cách của máy dựa trên việc vận hành phát hiện.

Lợi ích

Khi sử dụng chất kết dính lỏng, nếu sử dụng quá ít hoặc không sử dụng, sẽ có ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm.

Bộ cảm biến Laser CMOS kỹ thuật số