1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Yêu cầu dịch vụ sửa chữa

Yêu cầu dịch vụ sửa chữa

KEYENCE Vietnam

1100 North Arlington Heights Road, Suite 210, Itasca, IL 60143
Phone:

Kính chào Quý khách,

Để đảm bảo chúng tôi có thể trả lời lại ngay cho yêu cầu của quý khách, vui lòng điền thông tin của quý khách vào mẫu đơn bên dưới. Sau khi quý khách nộp mẫu đơn, KEYENCE sẽ kiểm tra lại thông tin và liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất có thể để tiến đến giải quyết nhanh chóng vấn đề của quý khách. Vui lòng không gửi sản phẩm đến kho hàng hoặc bộ phận bảo trì và sửa chữa của chúng tôi mà chưa được chứng thực qua thông tin.

Công ty (bắt buộc)

Người liên hệ (bắt buộc)

Địa chỉ 1 (bắt buộc)

Địa chỉ 2 (bắt buộc)

thành phố (bắt buộc)

Bang (bắt buộc)

Mã Zip (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)

Fax

Địa chỉ e-mail (bắt buộc)

Xác nhận địa chỉ E-mail (bắt buộc)

Mã số khách hàng của bạn

(Các) sản phẩm, vui lòng điền vào ít nhất một trong các hộp dưới đây. (bắt buộc)
Bộ điều khiển

Đầu hoặc camera

(Các) số sê ri
Bộ điều khiển

Đầu hoặc camera

Ngày mua

Mô tả lỗi chi tiết (bắt buộc)

Ứng dụng