Hệ thống camera công nghiệp có thể tùy biếnSê-ri XG-X

XG-HL08M

Camera quét dòng 8192 pixel tốc độ gấp 16 lần

  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D