Hệ thống camera công nghiệp có thể tùy biếnSê-ri XG-X

CA-H2100C

Camera có tốc độ gấp 16x với 21 triệu pixel Màu

  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D