1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Hệ thống camera công nghiệp
  5. Hệ thống xử lý hình ảnh tốc độ cực cao, nhiều máy ảnh, hiệu suất cao
  6. Các mẫu
  7. Lõi Ferrite cho Making XG-8800 phù hợp với chuẩn CE

Hệ thống xử lý hình ảnh tốc độ cực cao, nhiều máy ảnh, hiệu suất caoSê-ri XG-8000

Lõi Ferrite cho Making XG-8800 phù hợp với chuẩn CE

OP-87476

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D