1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Hệ thống camera công nghiệp
  5. Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực cao
  6. Các mẫu
  7. Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG
  8. Tải về

Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực caoSê-ri XG-7000

Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG

XG-S200MU (XG-S200M)

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị
Liên hệ với chúng tôi::

kết quả tìm kiếm

Chỉ cho người dùng sản phẩm. Số sê ri được yêu cầu.

    Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D