Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa

     Camera quét dòngSê-ri Line Scan

     XG-HL04M

     Camera quét dòng 4096 pixel tốc độ gấp 16 lần

     • XG/CV Series User Support
     • Trade Shows and Exhibitions
     • eNews Subscribe

     Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D