Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa

     Camera quét dòngSê-ri Line Scan

     XG-HL02M

     Camera quét dòng 2048 pixel tốc độ gấp 8 lần

     • XG/CV Series User Support
     • Trade Shows and Exhibitions
     • eNews Subscribe

     Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D