Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quanSê-ri CV-X

CV-X450F

Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 5M pixel

  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D