Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quanSê-ri CV-X

CV-X152F

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D