Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quanSê-ri CV-X

CV-H200M

Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel tốc độ cao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

CV-H200M

Loại

Camera*1

Cảm biến ảnh

Yếu tố nhận ảnh CCD 1/1,8 inch đơn sắc, đọc tốc độ cao 7x sử dụng điểm ảnh vuông, 2,010,000 pixel
Kích thước cell khối 4,4 x 4,4 µm

Số lượng điểm ảnh hợp lệ

1920000 pixel 1600 (H) x 1200 (V)*2

Phương pháp quét

Tăng dần (29,2 ms: Chế độ 2000000 pixel 24,2 ms: Chế độ 1000000 pixel)
Giao thoa: Chỉ CV-H200M (16,1 ms: Chế độ 2000000 pixel 13,6 ms: Chế độ
1000000 pixel)

Tần số truyền điểm ảnh

82 MHz (41 MHz x 2 ch)

Hệ thống truyền

Truyền nối tiếp kỹ thuật số

Cửa sập điện tử

Có thể cài đặt 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/20000, 0,05 msec đến 9000 msec bằng giá trị số

Phương pháp lắp đặt ống kính

C mount

Khả năng chống chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +40 °C

Độ ẩm môi trường xung quanh

35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

Khối lượng

Xấp xỉ 130 g (không bao gồm ống kính)

*1 Chỉ có thể sử dụng cáp camera tốc độ cao.
*2 Trong chế độ 1000000 pixel, 980000 pixel (1024 x 960) được xem là vùng xử lý.

  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D