Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quanSê-ri CV-X

CV-E500

khối mở rộng camera dành cho sê-ri CV-5000/CV-X100

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

CV-E500

Loại

Khối mở rộng

  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D