Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quanSê-ri CV-X

CA-E800

Khối mở rộng camera

  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D