Việt Nam

Dòng camera mở rộng đáp ứng tất cả các nhu cầu kiểm tra.

Xử lý ảnh 21 megapixel cho phép kiểm tra phạm vi rộng và với độ chính xác cao hơn.

Xử lý ảnh 21 megapixel cho phép kiểm tra phạm vi rộng và với độ chính xác cao hơn.

Có thể chuyển đổi ảnh kích thước lớn đến 21 triệu pixel hợp lệ (5104 x 4092) với tốc độ gấp 16 lần 110 ms. Hệ thống mới cho phép phát hiện những lỗi nhỏ hoặc lỗi chi tiết trên mục tiêu lớn, vốn không thể được phát hiện với hệ thống thông thường.

Phát hiện lỗi nhỏ đáng tin cậy

Có thể phát hiện trong một dãy pixel LCD chỉ với một camera duy nhất.

Phát hiện lỗi nhỏ đáng tin cậy

Đầu trang

KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Phone: +84-24-3772-5555
E-mail: info@keyence.com.vn
Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp