1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Hệ thống camera công nghiệp
  5. Phát sáng bằng đèn huỳnh quang
  6. Các mẫu
  7. Đèn thay thế (2) dành cho CA-R20

Phát sáng bằng đèn huỳnh quangSê-ri CV-R/CA-R

Đèn thay thế (2) dành cho CA-R20

OP-51495

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D