Phát sáng bằng đèn huỳnh quangSê-ri CV-R/CA-R

CV-R11

Đèn huỳnh quang bộ đảo điện chiếu sáng vòng ɸ80 (24V)

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Liên hệ với chúng tôi::

EG-520 - Bộ thiết bị khuếch đại

  • Khắc CE
  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D