Phát sáng bằng đèn huỳnh quangSê-ri CV-R/CA-R

CA-R20

Đèn huỳnh quang bộ đảo điện chiếu sáng vòng ɸ200

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Liên hệ với chúng tôi::
  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D