Phát sáng bằng đèn huỳnh quang

Sê-ri CV-R/CA-R

[Sản phẩm ngưng sản xuất]

Sản phẩm này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị
Liên hệ với chúng tôi::

Sê-ri CV-R/CA-R - Phát sáng bằng đèn huỳnh quang

Đèn huỳnh quang hoàn toàn mang khả năng của hệ thống xử lý hình ảnh

  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Xem thêm một số sê ri trong Hệ thống camera công nghiệp

Các loại trong Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D