Cảm biến ảnh màu tính năng cao, tốc độ cao

Sê-ri CV-700

[Sản phẩm ngưng sản xuất]

Sản phẩm này đã ngưng sản xuất.

Liên hệ với chúng tôi::

Sê-ri CV-700 - Cảm biến ảnh màu tính năng cao, tốc độ cao

Sử dụng công nghệ xử lý tỷ lệ độ bóng mới nhất, hệ thống kiểm tra camera CV-700 có thể giải quyết các ứng dụng mà trước đây khó giải quyết hoặc không thể giải quyết với hệ thống nhị phân đơn sắc thông thường, hệ thống nhị phân màu và hệ thống thang độ xám đơn sắc.

  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Xem thêm một số sê ri trong Hệ thống camera công nghiệp

Các loại trong Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D