1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Hệ thống camera công nghiệp
  5. Cảm biến thị giác kỹ thuật số tốc độ siêu cao
  6. Các mẫu
  7. Dây cáp ngõ vào/ra (3 m)

Cảm biến thị giác kỹ thuật số tốc độ siêu caoSê-ri CV-2000

Dây cáp ngõ vào/ra (3 m)

OP-42341

  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D