Cảm biến thị giác kỹ thuật số tốc độ siêu cao

Sê-ri CV-2000

[Sản phẩm ngưng sản xuất]

Sản phẩm này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị
Liên hệ với chúng tôi::

Sê-ri CV-2000 - Cảm biến thị giác kỹ thuật số tốc độ siêu cao

Hệ thống thị giác máy nhanh nhất trong cùng loại, kiểm tra trên cửa sổ đơn với hiệu suất 333 bộ phận/giây.

  • XG/CV Series User Support
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Xem thêm một số sê ri trong Hệ thống camera công nghiệp

Các loại trong Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D