Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Màu) OP-88646

OP-88646 - Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Màu)

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88646

Loại

Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Màu)

Khối lượng

Xấp xỉ 8 g

Các mẫu khác