Bộ lọc phân cực (Màu) OP-88640

OP-88640 - Bộ lọc phân cực (Màu)

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88640

Loại

Bộ lọc phân cực (Màu)

Khối lượng

Xấp xỉ 4 g

Các mẫu khác