Giá đỡ có thể điều chỉnh (khi sử dụng khối chiếu sáng) OP-88639

OP-88639 - Giá đỡ có thể điều chỉnh (khi sử dụng khối chiếu sáng)

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88638

Loại

Giá đỡ có thể điều chỉnh (khi sử dụng khối chiếu sáng)

Khối lượng

Xấp xỉ 230 g

Các mẫu khác