Models Cảm biến hình ảnh với AI tích hợp Sê-ri IV3

Sản phẩm

IV3-500CA - Cảm biến hình ảnh thông minh Mẫu chuẩn Loại AF màu

IV3-500CA

Cảm biến hình ảnh thông minh Mẫu chuẩn Loại AF màu

IV3-500MA - Cảm biến hình ảnh thông minh Mẫu chuẩn Loại AF đơn sắc

IV3-500MA

Cảm biến hình ảnh thông minh Mẫu chuẩn Loại AF đơn sắc

IV3-600CA - Cảm biến hình ảnh thông minh Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF màu

IV3-600CA

Cảm biến hình ảnh thông minh Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF màu

IV3-600MA - Cảm biến hình ảnh thông minh Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF đơn sắc

IV3-600MA

Cảm biến hình ảnh thông minh Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF đơn sắc

IV3-G120 - Bộ khuếch đại cảm biến mẫu nhỏ gọn

IV3-G120

Bộ khuếch đại cảm biến mẫu nhỏ gọn

IV3-G500CA - Đầu cảm biến mẫu nhỏ gọn Mẫu chuẩn Loại AF màu

IV3-G500CA

Đầu cảm biến mẫu nhỏ gọn Mẫu chuẩn Loại AF màu

IV3-G500MA - Đầu cảm biến mẫu nhỏ gọn Mẫu chuẩn Loại AF đơn sắc

IV3-G500MA

Đầu cảm biến mẫu nhỏ gọn Mẫu chuẩn Loại AF đơn sắc

IV3-G600CA - Đầu cảm biến mẫu nhỏ gọn Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF màu

IV3-G600CA

Đầu cảm biến mẫu nhỏ gọn Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF màu

IV3-G600MA - Đầu cảm biến mẫu nhỏ gọn Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF đơn sắc

IV3-G600MA

Đầu cảm biến mẫu nhỏ gọn Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF đơn sắc

IV3-L5C - Khối chiếu sáng tạo ảnh AI dành cho cảm biến hình ảnh thông minh

IV3-L5C

Khối chiếu sáng tạo ảnh AI dành cho cảm biến hình ảnh thông minh

IV3-L5M - Khối chiếu sáng tạo ảnh AI dành cho cảm biến hình ảnh thông minh

IV3-L5M

Khối chiếu sáng tạo ảnh AI dành cho cảm biến hình ảnh thông minh

IV3-L6C - Khối chiếu sáng tạo ảnh AI dành cho cảm biến hình ảnh thông minh

IV3-L6C

Khối chiếu sáng tạo ảnh AI dành cho cảm biến hình ảnh thông minh

IV3-L6M - Khối chiếu sáng tạo ảnh AI dành cho cảm biến hình ảnh thông minh

IV3-L6M

Khối chiếu sáng tạo ảnh AI dành cho cảm biến hình ảnh thông minh

IV3-LG5C - Khối chiếu sáng tạo ảnh AI cho các mẫu nhỏ gọn

IV3-LG5C

Khối chiếu sáng tạo ảnh AI cho các mẫu nhỏ gọn

IV3-LG5M - Khối chiếu sáng tạo ảnh AI cho các mẫu nhỏ gọn

IV3-LG5M

Khối chiếu sáng tạo ảnh AI cho các mẫu nhỏ gọn

IV3-LG6C - Khối chiếu sáng tạo ảnh AI cho các mẫu nhỏ gọn

IV3-LG6C

Khối chiếu sáng tạo ảnh AI cho các mẫu nhỏ gọn

IV3-LG6M - Khối chiếu sáng tạo ảnh AI cho các mẫu nhỏ gọn

IV3-LG6M

Khối chiếu sáng tạo ảnh AI cho các mẫu nhỏ gọn

OP-87443 - Cáp nguồn bảng điều khiển (M8 4 chân - dây bện) 2 m

OP-87443

Cáp nguồn bảng điều khiển (M8 4 chân - dây bện) 2 m

OP-87444 - Cáp nguồn bảng điều khiển (M8 4 chân - dây bện) 5 m

OP-87444

Cáp nguồn bảng điều khiển (M8 4 chân - dây bện) 5 m

OP-87445 - Cáp nguồn bảng điều khiển (M8 4 chân - dây bện) 10 m

OP-87445

Cáp nguồn bảng điều khiển (M8 4 chân - dây bện) 10 m

CA-SD16G - Thông số kỹ thuật công nghiệp Thẻ SD 16 GB

CA-SD16G

Thông số kỹ thuật công nghiệp Thẻ SD 16 GB

OP-88350 - Bộ nguồn lắp bảng điều khiển

OP-88350

Bộ nguồn lắp bảng điều khiển

OP-88351 - Tấm bảo vệ bảng điều khiển chạm

OP-88351

Tấm bảo vệ bảng điều khiển chạm

OP-88635 - Giá lắp đặt điều chỉnh 2 trục

OP-88635

Giá lắp đặt điều chỉnh 2 trục

OP-88638 - Giá lắp đặt điều chỉnh 2 trục (khi sử dụng khối chiếu sáng)

OP-88638

Giá lắp đặt điều chỉnh 2 trục (khi sử dụng khối chiếu sáng)

OP-88639 - Giá đỡ có thể điều chỉnh (khi sử dụng khối chiếu sáng)

OP-88639

Giá đỡ có thể điều chỉnh (khi sử dụng khối chiếu sáng)

OP-88644 - Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Màu)

OP-88644

Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Màu)

OP-88645 - Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Đơn sắc)

OP-88645

Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Đơn sắc)

OP-88646 - Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Màu)

OP-88646

Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Màu)

OP-88647 - Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Đơn sắc)

OP-88647

Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Đơn sắc)

OP-88648 - Cáp nối đầu cảm biến IV3 với bộ khuếch đại 2 m

OP-88648

Cáp nối đầu cảm biến IV3 với bộ khuếch đại 2 m

OP-88649 - Cáp nối đầu cảm biến IV3 với bộ khuếch đại 5 m

OP-88649

Cáp nối đầu cảm biến IV3 với bộ khuếch đại 5 m

OP-88650 - Cáp nối đầu cảm biến IV3 với bộ khuếch đại 10 m

OP-88650

Cáp nối đầu cảm biến IV3 với bộ khuếch đại 10 m

OP-88664 - Cáp Ethernet (M12 X-coded 8-pin) Tương thích NFPA79 2 m

OP-88664

Cáp Ethernet (M12 X-coded 8-pin) Tương thích NFPA79 2 m

OP-88665 - Cáp Ethernet (M12 X-coded 8-pin) Tương thích NFPA79 5 m

OP-88665

Cáp Ethernet (M12 X-coded 8-pin) Tương thích NFPA79 5 m

OP-88666 - Cáp Ethernet (M12 X-coded 8-pin) Tương thích NFPA79 10 m

OP-88666

Cáp Ethernet (M12 X-coded 8-pin) Tương thích NFPA79 10 m