Bộ đọc mã 2D nhỏ gọn

Sê-ri SR-750

Các chức năng

[Tốt nhất trong cùng loại] Khả năng đọc

[Tốt nhất trong cùng loại] Khả năng đọc

Một thuật toán mới đã được thông qua để chụp và xử lý cho phép đọc ổn định

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin chi tiết

Hiệu suất cao và điều chỉnh dễ dàng

Vận hành ổn định với chức năng bảo trì phòng ngừa

Vận hành ổn định với chức năng bảo trì phòng ngừa

Kiểm tra chất lượng hình ảnh bằng thiết bị đọc mã

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin chi tiết

Khả năng Ethernet tích hợp + Chức năng chủ/phụ để sử dụng nhiều thiết bị đọc một cách hiệu quả

Khả năng Ethernet tích hợp + Chức năng chủ/phụ để sử dụng nhiều thiết bị đọc một cách hiệu quả

Khả năng Ethernet tích hợp (TCP/IP, EtherNet/IP™, PROFINET, FTP, SNTP, Nguồn điện đi qua EtherNet)

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin chi tiết

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Xem thêm một số sê ri trong Sản phẩm AutoID

Các loại trong Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D