New Product Announcement

ULTRA-COMPACT
HIGH PERFORMANCE
READING

  • Ultra-compact 1D and 2D Code Reader
  • SR-700 Series

ADVANCED PROCESSING FOR STABLE, HIGH-QUALITY READING

EXCELLENT READING CAPABILITY
THROUGHOUT THE FIELD OF VIEW

A built-in lens minimises aberration to ensure stable reading even at the edges of the field of view.

READING UNAFFECTED BY MOUNTING ANGLE

Geometric correction enables reliable code reading even when the code appears distorted.

Download catalogue to learn more!

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Sê-ri SR-700 Thiết bị đọc mã siêu nhỏ gọn Catalo

Sê-ri SR-700 Thiết bị đọc mã siêu nhỏ gọn Catalo

  • [Loại Tập tin]PDF:1.52MB

Đăng nhập

Địa chỉ E-mail
Mật khẩu

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

  • * là thông tin bắt buộc.
Tên *
Họ *
Địa chỉ E-mail *
Thư tin tức
Quốc gia *
Tên công ty *
Số điện thoại *
Địa chỉ công ty *
Thành phố *
Mã Zip *