1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Sản phẩm AutoID
  5. Bộ đọc mã 2D (Loại cố định)
  6. Các mẫu
  7. Phần mềm cài đặt AutoID Navigator (phiên bản tiếng Anh)

Bộ đọc mã 2D (Loại cố định)Sê-ri SR-600

Phần mềm cài đặt AutoID Navigator (phiên bản tiếng Anh)

SR-H60WE

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D