1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Sản phẩm AutoID
  5. Bộ điều khiển đa điểm cho Sê-ri BL
  6. Các mẫu
  7. Khối chủ RS-485 Bộ điều khiển đa điểm (phiên bản tiếng Anh)

Bộ điều khiển đa điểm cho Sê-ri BLSê-ri N-400

Khối chủ RS-485 Bộ điều khiển đa điểm (phiên bản tiếng Anh)

N-400K

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D