Bộ điều khiển dữ liệu AutoID

Sê-ri DV-90

Sê-ri DV-90 - Bộ điều khiển dữ liệu AutoID

DV-90 có thể tự động kiểm tra/đánh giá dữ liệu, đi kèm với chức năng mở rộng để hỗ trợ thiết bị đọc mã vạch và với chi phí hiệu quả.

Tải Catalogue về Sê-ri DV-90 Bộ điều khiển dữ liệu AutoID Catalo

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Xem thêm một số sê ri trong Sản phẩm AutoID

Các loại trong Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D