1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Sản phẩm AutoID
  5. Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ gọn
  6. Các mẫu
  7. Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ

Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ gọn Sê-ri BL-600

Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ

BL-600H

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D