1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Sản phẩm AutoID
  5. Bộ đọc mã vạch bằng CCD
  6. Các mẫu
  7. Thiết bị đọc mã vạch CCD siêu nhỏ, sổ tay hướng dẫn + Phần mềm cài đặt (phiên bản tiếng Anh)

Bộ đọc mã vạch bằng CCDSê-ri BL-180

Thiết bị đọc mã vạch CCD siêu nhỏ, sổ tay hướng dẫn + Phần mềm cài đặt (phiên bản tiếng Anh)

BL-18H1E

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D