1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D
  4. Sản phẩm AutoID
  5. Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ gọn
  6. Các mẫu
  7. Phần mềm cài đặt AutoID Navigator (phiên bản tiếng Anh)

Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ gọnSê-ri BL-1300

Phần mềm cài đặt AutoID Navigator (phiên bản tiếng Anh)

BL-H13WE

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Camera công nghiệp / Đọc mã vạch, mã 2D