Khối nguồn điện cung cấp/khối giao tiếp chuyên dụng

  Khối nguồn điện cung cấp/khối giao tiếp
N-R2 N-R4 N-UB N-L20
Thiết bị đọc mã có
thể kết nối
SR-700
BL-700 *1   *1 *1
BL-1300
BL-180 *1   *1 *1
Loại đầu nối Đầu nối tròn 12 chân
Loại công suất DC
AC        
Giao diện RS-232C      
USB      
RS-422A      
RS-485   *3    
Ethernet
(TCP)
     
Mạng EtherNet/IP      
PROFINET      
  Khối nguồn điện cung cấp/khối giao tiếp
BL-U2 N-42 N-48
Thiết bị đọc mã có
thể kết nối
SR-700 *2 *2 *2
BL-700
BL-1300 *2 *2 *2
BL-180
Loại đầu nối D-sub 9 chân
Loại công suất DC
AC      
Giao diện RS-232C    
USB      
RS-422A    
RS-485     *3
Ethernet
(TCP)
     
Mạng EtherNet/IP      
PROFINET      
  Bộ điều khiển dữ liệu ID tự động Khối chủ RS-485
DV-90 N-410K
Thiết bị đọc mã có
thể kết nối
SR-700 *2
BL-700
BL-1300 *2
BL-180
SR-1000 *4
SR-750 *4
Loại đầu nối D-sub 9 chân D-sub 25 chân
Loại công suất DC
AC    
Giao diện RS-232C
USB  
RS-422A    
RS-485    
Ethernet
(TCP)
   
Mạng EtherNet/IP    
PROFINET    
  • *1 NX-CD2M được yêu cầu
  • *2 OP-80616 được yêu cầu
  • *3 N-410 được yêu cầu làm khối chủ
  • *4 OP-87533+OP-87527/87528/87529 được yêu cầu