Dụng cụ khử tĩnh cực nhỏ kiểu súng phun

Sê-ri SJ-M400

Sê-ri SJ-M400 - Dụng cụ khử tĩnh cực nhỏ kiểu súng phun

SJ-M400 chấp nhận phụ tùng súng, cho phép lọc khí áp suất cao để khử tĩnh điện có thể tùy chỉnh. SJ-M400 còn có thể được sử dụng làm thiết bị cầm tay.

Tải Catalogue về Sê-ri SJ-M400 Dụng cụ khử tĩnh cực nhỏ kiểu súng phun Catalo

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Xem thêm một số sê ri trong Dụng cụ khử tĩnh điện / Bộ trao đổi ion

Các loại trong Dụng cụ khử tĩnh điện / Bộ trao đổi ion

Dụng cụ khử tĩnh điện / Bộ trao đổi ion