Quạt gió khử tĩnh điện diện rộng, có tốc độ và độ chính xác cao

Sê-ri SJ-F2000/5000

CÁC CHỨC NĂNG

Khử tĩnh điện trên một khu vực mục tiêu 1000 mm ở khoảng cách lắp đặt 200 đến 1000 mm. Không cần có nguồn cấp khí, SJ-F2000/5000 thích hợp để sử dụng trên bàn.

  • Vùng khử tĩnh điện: Lớn hơn 2x so với mẫu thông thường
  • Tốc độ khử tĩnh điện: Nhanh hơn 2x so với mẫu thông thường
  • Cân bằng I-ôn với độ chính xác cao trên dải quang phổ rộng ±5V
  • Tốc độ khử tĩnh điện cao nhất trong cùng loại, thiết bị I-ôn hóa cảm biến vùng rộng. Ít phải bảo trì với khả năng khử tĩnh điện cao liên tục.

  • Được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp đa dạng. KEYENCE có thiết bị khử tĩnh giúp đáp ứng mọi nhu cầu ứng dụng.

 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

Xem thêm một số sê ri trong Dụng cụ khử tĩnh điện / Bộ trao đổi ion

Các loại trong Dụng cụ khử tĩnh điện / Bộ trao đổi ion

Dụng cụ khử tĩnh điện / Bộ trao đổi ion