Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa
     1. Trang chủ
     2. Các sản phẩm
     3. Dụng cụ khử tĩnh điện / Bộ trao đổi ion
     4. Dụng cụ khử tĩnh điện / Bộ trao đổi ion
     5. Bộ trao đổi ion cảm ứng tốc độ cực cao - Loại ghép
     6. Các dòng

     Bộ trao đổi ion cảm ứng tốc độ cực cao - Loại ghép

     Sê-ri SJ-E

     Phạm vi và thời gian khử tĩnh điện

     Sê-ri SJ-EH

     Phạm vi và thời gian khử tĩnh điện ( 0,2 MPa )

     Phạm vi và thời gian khử tĩnh điện ( 0,2 MPa )

     [Các điều kiện đo]
      ・ Thời gian khử tĩnh điện với phạm vi điện áp từ ±1000 V đến ±100 V ・ Sử dụng màn hình tấm 150 mm × 150 mm (20 pF) ・ Sử dụng SJ-E108H ・ Áp suất không khí: 0,2 MPa ・ Không có dòng xuống

     Phạm vi và thời gian khử tĩnh điện ( 0,5 MPa )

     Phạm vi và thời gian khử tĩnh điện ( 0,5 MPa )

     [Các điều kiện đo]
      ・ Thời gian khử tĩnh điện với phạm vi điện áp từ ±1000 V đến ±100 V ・ Sử dụng màn hình tấm 150 mm × 150 mm (20 pF) ・ Sử dụng SJ-E108H ・ Áp suất không khí: 0,5 MPa ・ Không có dòng xuống

     Đặc tính của thể tích nguồn cấp khí so với áp suất không khí

     Đặc tính của thể tích nguồn cấp khí so với áp suất không khí

     Sê-ri SJ-EL/Sê-ri SJ-EN

     Phạm vi và thời gian khử tĩnh điện ( 0,2 MPa )

     Phạm vi và thời gian khử tĩnh điện

     [Các điều kiện đo]
      ・ Thời gian khử tĩnh điện với phạm vi điện áp từ ±1000 V đến ±100 V ・ Sử dụng màn hình tấm 150 mm × 150 mm (20 pF) ・ Sử dụng SJ-E108L / SJ-E108N ・ Áp suất không khí: 0,2 MPa ・ Không có dòng xuống

     Phạm vi và thời gian khử tĩnh điện ( 0,5 MPa )

     Phạm vi và thời gian khử tĩnh điện ( 0,5 MPa )

     [Các điều kiện đo]
      ・ Thời gian khử tĩnh điện với phạm vi điện áp từ ±1000 V đến ±100 V ・ Sử dụng màn hình tấm 150 mm × 150 mm (20 pF) ・ Sử dụng SJ-E108L / SJ-E108N ・ Áp suất không khí: 0,5 MPa ・ Không có dòng xuống

     Đặc tính của thể tích nguồn cấp khí so với áp suất không khí

     Đặc tính của thể tích nguồn cấp khí so với áp suất không khí

     Sê-ri SJ-EA

     Phạm vi và thời gian khử tĩnh điện ( 0,2 MPa )

     Phạm vi và thời gian khử tĩnh điện ( 0,2 MPa )

     [Các điều kiện đo]
      ・ Thời gian khử tĩnh điện với phạm vi điện áp từ ±1000 V đến ±100 V ・ Sử dụng màn hình tấm 150 mm × 150 mm (20 pF) ・ Sử dụng SJ-E108A ・ Áp suất không khí: 0,2 MPa ・ Không có dòng xuống

     Phạm vi và thời gian khử tĩnh điện ( 0,5 MPa )

     Phạm vi và thời gian khử tĩnh điện ( 0,5 MPa )

     [Các điều kiện đo]
      ・ Thời gian khử tĩnh điện với phạm vi điện áp từ ±1000 V đến ±100 V ・ Sử dụng màn hình tấm 150 mm × 150 mm (20 pF) ・ Sử dụng SJ-E108A ・ Áp suất không khí: 0,5 MPa ・ Không có dòng xuống

     Đặc tính của thể tích nguồn cấp khí so với áp suất không khí

     Đặc tính của thể tích nguồn cấp khí so với áp suất không khí

     • Trade Shows and Exhibitions
     • eNews Subscribe

     Xem thêm một số sê ri trong Dụng cụ khử tĩnh điện / Bộ trao đổi ion

     Các loại trong Dụng cụ khử tĩnh điện / Bộ trao đổi ion

     Đầu trang

     KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
     Phone: +84-24-3772-5555
     E-mail: info@keyence.com.vn
     Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp

     Dụng cụ khử tĩnh điện / Bộ trao đổi ion