Bộ cảm biến tĩnh điện có độ chính xác caoSê-ri SK

SK-H050

Thiết bị chính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

SK-H050

Sạc đo lường tiềm năng

Chế độ đo

Chế độ độ chính xác cao, Chế độ phạm vi rộng

Phạm vi đo

Chế độ độ chính xác cao

25 mm

Chế độ phạm vi rộng

100 mm

Khu vực đo

Chế độ độ chính xác cao

±2 kV

Chế độ phạm vi rộng

±50 kV

Độ chính xác đo

Chế độ độ chính xác cao

±10V*1

Chế độ phạm vi rộng

±100V*1

Độ phân giải màn hình hiển thị

0-999V : 1V、1.00-9.99kV : 0.01kV、10.0kV đến : 0.1 kV

Thời gian lấy mẫu

Xấp xỉ 1.4 ms

Thể đo nhiệt độ

Khu vực đo

0 đến +40°C

Độ chính xác đo

±1°C*2

Độ phân giải màn hình

0.1°C

Thời gian lấy mẫu

1 s

Thể đo độ ẩm

Khu vực đo

10 đến 85% RH

Độ chính xác đo

±5% RH*2

Độ phân giải màn hình

1%RH

Thời gian lấy mẫu

1 s

Chức năng giám sát điện tích

Chế độ đo cân bằng I-ôn

Phạm vi đo cân bằng I-ôn

±1 kV*3

Độ phân giải màn hình điện áp đo

±10V*4*5

1 V*3

Chế độ đo thời gian khử tĩnh điện

Điện áp điện tích

±1400 V*3

Độ phân giải màn hình thời gian khử tĩnh điện

0.1 s*3

Thời gian đo

0 đến 99s*3

Loại laser

Sản phẩm Laser Class 1 (IEC60825-1 : 2014, FDA (CDRH) Part 1040.10

Giao diện PC

USB 2.0 tốc độ hoàn chỉnh

Nguồn điện cung cấp

Pin khô 2 AA alkaline

Nguồn điện cung cấp

thời gian vận hành

8 giờ (trong chế độ đo điện thế)

Khả năng chống chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +40 °C (Không ngưng tụ hoặc đóng băng)

Độ ẩm môi trường xung quanh

10 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)*6

Vật liệu

SK-H050 : PC-ABS, PC, SUS/SK-H055 : PC, SUS, PTFE, PVC

Khối lượng

SK-H050: Xấp xỉ 240 g, SK-H055: Xấp xỉ 220 g

*1 Trong khoảng ± 100 V khi sử dụng chế độ chính xác cao; trong khoảng ± 1 kV khi sử dụng chế độ phạm vi rộng. Trong phạm vi khác, giá trị hiển thị có độ chính xác ± 10% (giá trị hiển thị). Giá trị thu được từ các phép đo với thời gian đáp ứng là 0,8 giây.
*2 tại 25°C,50%RH
*3 SK-H055 được yêu cầu.
*4 Yêu cầu SK-H055.
*5 Trong khoảng ±100 V. Trong phạm vi khác, giá trị hiển thị có độ chính xác ± 10% (giá trị hiển thị).
*6 10 đến 60 % RH Khi sử dụng SK-H055

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Dụng cụ khử tĩnh điện / Bộ trao đổi ion