Bộ cảm biến tĩnh điện có độ chính xác caoSê-ri SK

SK-050

Đầu cảm biến

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

SK-050

Sạc đo lường tiềm năng

Chế độ đo

Chế độ độ chính xác cao, Chế độ phạm vi rộng

Khoảng cách tham chiếu

Chế độ độ chính xác cao

25 mm

Chế độ phạm vi rộng

100 mm

Phạm vi đo

Chế độ độ chính xác cao

5 đến 50mm

Chế độ phạm vi rộng

60 đến 120mm

Khu vực đo

Chế độ độ chính xác cao

±2kV*1

Chế độ phạm vi rộng

±50kV*1

Độ chính xác đo

Chế độ độ chính xác cao

±10V

Chế độ phạm vi rộng

±100V*2

Thời gian lấy mẫu

Xấp xỉ 1.4 ms

Thể đo nhiệt độ

Khu vực đo

0 đến +50°C

Độ chính xác đo

±1°C*3

Độ phân giải màn hình

0.1°C

Thời gian lấy mẫu

1 s

Thể đo độ ẩm

Khu vực đo

10 đến 85% RH

Độ chính xác đo

±5% RH*3

Độ phân giải màn hình

0.1%RH

Thời gian lấy mẫu

1 s

Chức năng giám sát điện tích

Chế độ đo cân bằng I-ôn

Phạm vi đo cân bằng I-ôn

±1 kV*4

Độ phân giải màn hình điện áp đo

±10V*5*6

1 V*4

Khả năng chống chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +50 °C (Không ngưng tụ hoặc đóng băng)

Độ ẩm môi trường xung quanh

10 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

Vật liệu

Vật liệu vỏ bọc : PC , Phần bằng kim loại : SUS , Cáp : PVC

Khối lượng

Xấp xỉ 35 g

*1 Nếu khoảng cách đến mục tiêu cảm biến ngắn hơn khoảng cách tham chiếu, ngay cả nếu điều kiện nằm trong phạm vi đo, thì cũng không thể thực hiện đo vượt giới hạn trên của phạm vi đo.
*2 Trong khoảng ± 100 V khi sử dụng chế độ chính xác cao; trong khoảng ± 1 kV khi sử dụng chế độ phạm vi rộng. Trong phạm vi khác, giá trị hiển thị có độ chính xác ± 10% (giá trị hiển thị). Giá trị thu được từ khoảng 256 phép đo.
*3 tại 25°C,50%RH
*4 OP-87934 được yêu cầu.
*5 Yêu cầu OP-87934.
*6 Trong khoảng ±100 V. Trong phạm vi khác, giá trị hiển thị có độ chính xác ± 10% (giá trị hiển thị).

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Dụng cụ khử tĩnh điện / Bộ trao đổi ion