Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa

     Bộ cảm biến tĩnh điện có độ chính xác caoSê-ri SK

     SK-050

     Đầu cảm biến

     THÔNG SỐ KỸ THUẬT

     Chọn ngôn ngữ

     Mẫu

     SK-050

     Sạc đo lường tiềm năng

     Chế độ đo

     Chế độ độ chính xác cao, Chế độ phạm vi rộng

     Khoảng cách tham chiếu

     Chế độ độ chính xác cao

     25 mm

     Chế độ phạm vi rộng

     100 mm

     Phạm vi đo

     Chế độ độ chính xác cao

     5 đến 50mm

     Chế độ phạm vi rộng

     60 đến 120mm

     Khu vực đo

     Chế độ độ chính xác cao

     ±2kV*1

     Chế độ phạm vi rộng

     ±50kV*1

     Độ chính xác đo

     Chế độ độ chính xác cao

     ±10V

     Chế độ phạm vi rộng

     ±100V*2

     Thời gian lấy mẫu

     Xấp xỉ 1.4 ms

     Thể đo nhiệt độ

     Khu vực đo

     0 đến +50°C

     Độ chính xác đo

     ±1°C*3

     Độ phân giải màn hình

     0.1°C

     Thời gian lấy mẫu

     1 s

     Thể đo độ ẩm

     Khu vực đo

     10 đến 85% RH

     Độ chính xác đo

     ±5% RH*3

     Độ phân giải màn hình

     0.1%RH

     Thời gian lấy mẫu

     1 s

     Chức năng giám sát điện tích

     Chế độ đo cân bằng I-ôn

     Phạm vi đo cân bằng I-ôn

     ±1 kV*4

     Độ phân giải màn hình điện áp đo

     ±10V*5*6

     1 V*4

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     0 đến +50 °C (Không ngưng tụ hoặc đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     10 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Vật liệu

     Vật liệu vỏ bọc : PC , Phần bằng kim loại : SUS , Cáp : PVC

     Khối lượng

     Xấp xỉ 35 g

     *1 Nếu khoảng cách đến mục tiêu cảm biến ngắn hơn khoảng cách tham chiếu, ngay cả nếu điều kiện nằm trong phạm vi đo, thì cũng không thể thực hiện đo vượt giới hạn trên của phạm vi đo.
     *2 Trong khoảng ± 100 V khi sử dụng chế độ chính xác cao; trong khoảng ± 1 kV khi sử dụng chế độ phạm vi rộng. Trong phạm vi khác, giá trị hiển thị có độ chính xác ± 10% (giá trị hiển thị). Giá trị thu được từ khoảng 256 phép đo.
     *3 tại 25°C,50%RH
     *4 OP-87934 được yêu cầu.
     *5 Yêu cầu OP-87934.
     *6 Trong khoảng ±100 V. Trong phạm vi khác, giá trị hiển thị có độ chính xác ± 10% (giá trị hiển thị).

     • Trade Shows and Exhibitions
     • eNews Subscribe

     Dụng cụ khử tĩnh điện / Bộ trao đổi ion