Bộ cảm biến va đập

Sê-ri GA

Sê-ri GA - Bộ cảm biến va đập

Cảm biến va đập phát hiện sự có/không có rung động hoặc thay đổi trong mức rung động với độ nhạy cao

Tải Catalogue về Sê-ri GA Bộ cảm biến va đập Catalo

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến