Bộ cảm biến tiệm cận có bộ khuếch đại khép kín ba dây

Sê-ri EZ

CÁC CHỨC NĂNG

Thân cảm biến ngắn hơn, tiết kiệm không gian với độ nhạy phát hiện cao và khoảng cách phát hiện dài.

    • Tiết kiệm không gian
    • Đèn báo ngõ ra dễ nhìn
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến