Bộ cảm biến tiệm cận với bộ khuếch đại gắn cáp bên trongSê-ri EM

EM-038AP

Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f3,8, PNP

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến