Loại khối khuếch đại Hình thức ngoài/Mẫu
Ngõ ra phán đoán
(5 ngõ ra)
Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail)
Loại gắn bảng điều khiển
Chức năng 5 ngõ ra
Phán đoán 5 trạng thái HH/High/Go/Low/LL
Chức năng tụ điện
Đăng ký giới hạn giá trị cài đặt và giá trị thiết lập trước lên đến 4 nhóm khác nhau
Chức năng tính toán nhờ sử dụng khối mở rộng
Cho phép tính toán như giá trị tối đa, giá trị tối thiểu, và mức độ phẳng

Dây dẫn rời Đầu nối Bảng điều khiển
Thiết bị chính NPN GT2-71N GT2-71CN GT2-75N
PNP GT2-71P GT2-71CP GT2-75P
Khối mở rộng NPN GT2-72N GT2-72CN GT2-76N
PNP GT2-72P GT2-72CP GT2-76P

Ngõ ra Analog
(4 đến 20 mA)
Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail)
Chức năng 3 ngõ ra
Phán đoán 3 trạng thái High/Go/Low
Chức năng tụ điện
Đăng ký giới hạn giá trị cài đặt và giá trị thiết lập trước lên đến 4 nhóm khác nhau
Chức năng tính toán nhờ sử dụng khối mở rộng
Cho phép tính toán như giá trị tối đa, giá trị tối thiểu, và mức độ phẳng

Đầu nối
Thiết bị chính NPN GT2-71MCN
PNP GT2-71MCP

Xung ngõ ra Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail)
Chọn hiệu số pha tối thiểu
[0,5/2,5/5/25 μs]
Có khả năng xuất ra hàng loạt thông tin vị trí.

Dây dẫn rời
Thiết bị chính NPN GT2-71D

Màn hình hiển thị rộng Loại gắn bảng điều khiển
Vận hành dễ dàng với màn hình hiển thị và các nút lớn.
Có thể kết nối lên đến 11 đầu cảm biến bằng cách sử dụng bo mạch mở rộng.
* Chỉ với thân máy chính, có thể kết nói lên đến 2 đầu cảm biến

Đầu nối
Thân máy chính NPN GT2-100N
PNP GT2-100P
Bo mạch mở rộng
(3 đầu cảm biến/1 bo mạch)
NPN GT2-E3N
PNP GT2-E3P

Khối khuếch đại
nhiều đầu cảm biến
Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail)
Có thể kết nối lên đến 5 đầu cảm biến với 1 khối khuếch đại
Có thể kết nối lên đến 15 đầu cảm biến bằng cách thêm 2 khối mở rộng[1]
* Cần khối giao tiếp (Sê-ri DL) cho ngõ ra.

Kết nối nhiều đầu
Thiết bị chính GT2-500
Khối mở rộng GT2-550