Cảm biến độ dịch chuyển kỹ thuật số loại tiếp xúc có chính xác cao

Sê-ri AT2

Sê-ri AT2 - Cảm biến độ dịch chuyển kỹ thuật số loại tiếp xúc có chính xác cao

Các cảm biến loại tiếp xúc nhiều mẫu bao gồm loại áp suất tiếp xúc cực thấp

Tải Catalogue về

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

  • Sê-ri GT2 - Bộ cảm biến tiếp xúc kỹ thuật số có độ chính xác cao

    Scale Shot System trong Sê-ri GT2 cải thiện tốt hơn so với công nghệ cảm biến tiếp xúc thông thường và hiện đang tập trung vào đầu cảm biến loại bút chì.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến