Bộ cảm biến độ dịch chuyển loại tiếp xúc

Sê-ri AT

[Sản phẩm ngưng sản xuất]

Sản phẩm này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị
Liên hệ với chúng tôi::

Sê-ri AT - Bộ cảm biến độ dịch chuyển loại tiếp xúc

Cảm biến phát hiện độ dịch chuyển đa công dụng, độ chính xác cao, không tiếp xúc sử dụng thanh kéo bằng sứ

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến