Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa
     1. Trang chủ
     2. Các sản phẩm
     3. Bộ cảm biến
     4. Bộ cảm biến quang điện
     5. Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập
     6. Thông số kỹ thuật

     Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập

     Sê-ri PS

     Chọn ngôn ngữ

     Mẫu

     PS-55

     PS-55C

     PS-05

     PS-58

     PS-52

     PS-52C

     PS-56

     Loại

     Loại thu phát độc lập Đa công dụng Khoảng cách phát hiện
     dài

     Loại thu phát độc lập Đa công dụng Định vị tùy ý

     Loại thu phát độc lập Đa công dụng Trụ tròn

     Loại thu phát độc lập Đa công dụng Mỏng

     ngoại trừ Sê-ri PS-N Khoảng cách
     phát hiện
     (mm)

     TURBO

     4.000 mm*1

     600 mm*1

     FINE

     2.000 mm*1

     700 mm*1

     300 mm*1

     Nguồn sáng

     Đèn LED hồng ngoại

     Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được

     ø1,0 mm
     Mờ đục*2

     ø0,5 mm
     Mờ đục*2

     ø0,3 mm
     Mờ đục*2

     Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được

     TURBO

     ø2,0 mm
     Mờ đục*2

     ø0,3 mm
     Mờ đục*2

     FINE

     ø1,0 mm
     Mờ đục*2

     ø0,5 mm
     Mờ đục*2

     ø0,3 mm
     Mờ đục*2

     Sê-ri PS-N Khoảng cách
     phát hiện
     (mm)

     MEGA

     3600 (6000)*3

     3600 (6000)

     3600 (6000)*3

     1000*3

     1200 (1500)*3

     750 (900)*3

     ULTRA

     2800 (5000)*3

     2800 (5000)

     2800 (5000)*3

     900*3

     800 (1000)*3

     500 (600)*3

     SUPER

     2200 (4200)*3

     2200 (4200)

     2200 (4200)*3

     750*3

     400 (650)*3

     400 (450)*3

     TURBO

     2000 (4000)*3

     2000 (4000)

     2000 (4000)*3

     700*3

     300 (600)*3

     300 (400)*3

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc

     IP64

     IP67

     -

     Ánh sáng môi trường xung quanh

     Đèn bóng tròn: Tối đa 4,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 12,000 lux

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +60 °C (Không đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Khối lượng

     Xấp xỉ 30 g (Bao gồm dây cáp)

     *1 Đối với các mẫu không có đặc điểm kỹ thuật, chỉ sử dụng chế độ FINE.
     *2 Với cảm biến thu phát độc lập, đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được là chỉ kích thước của đối tượng có thể phát hiện từ khoảng cách phát hiện tối đa.
     *3 Phụ thuộc vào chế độ, thời gian đáp ứng có thể khác nhau ngay cả với khoảng cách phát hiện giống nhau. Khoảng cách phát hiện trong dấu ngoặc đơn à giá trị khi kích hoạt chế độ phát hiện khoảng cách dài với một
     dây cáp đầu cảm biến 5 m.

     Mẫu

     PS-201

     PS-201C

     PS-202

     Loại

     Loại thu phát độc lập Chịu tác động môi trường Khoảng cách phát hiện
     dài

     Loại thu phát độc lập Chịu tác động môi trường Khe tích hợp

     ngoại trừ Sê-ri PS-N Khoảng cách
     phát hiện
     (mm)

     TURBO

     4.000 mm*1

     1.000 mm*1

     FINE

     2.000 mm*1

     500 mm*1

     Nguồn sáng

     Đèn LED hồng ngoại

     Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được

     ø0,8 mm
     Mờ đục*2

     ø0,5 mm
     Mờ đục*2

     Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được

     TURBO

     ø1,2 mm
     Mờ đục*2

     FINE

     ø0,8 mm
     Mờ đục*2

     Sê-ri PS-N Khoảng cách
     phát hiện
     (mm)

     MEGA

     3600 (6000)*3

     900 (1000)*3

     ULTRA

     2800 (5000)*3

     700 (900)*3

     SUPER

     2200 (4200)*3

     600 (800)*3

     TURBO

     2000 (4000)*3

     500 (750)*3

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc

     IP67

     Ánh sáng môi trường xung quanh

     Đèn bóng tròn: Tối đa 4,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 12,000 lux

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +60 °C (Không đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Khối lượng

     Xấp xỉ 40 g (Bao gồm dây cáp)

     *1 Đối với các mẫu không có đặc điểm kỹ thuật, chỉ sử dụng chế độ FINE.
     *2 Với cảm biến thu phát độc lập, đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được là chỉ kích thước của đối tượng có thể phát hiện từ khoảng cách phát hiện tối đa.
     *3 Phụ thuộc vào chế độ, thời gian đáp ứng có thể khác nhau ngay cả với khoảng cách phát hiện giống nhau. Khoảng cách phát hiện trong dấu ngoặc đơn à giá trị khi kích hoạt chế độ phát hiện khoảng cách dài với một
     dây cáp đầu cảm biến 5 m.

     Mẫu

     PS-45

     PS-46

     PS-48

     PS-205

     PS-206

     Loại

     Phản xạ khuếch tán Đa công dụng Khoảng cách phát hiện
     dài

     Phản xạ khuếch tán Đa công dụng Mỏng

     Phản xạ khuếch tán Đa công dụng Trụ tròn

     Phản xạ khuếch tán Chịu tác động môi trường Khoảng cách phát hiện
     dài

     Phản xạ khuếch tán Chịu tác động môi trường Vệt tia hẹp

     ngoại trừ Sê-ri PS-N Khoảng cách
     phát hiện
     (mm)

     TURBO

     400 mm*1

     400 mm*1

     FINE

     200 mm*1

     100 mm*1

     25 mm*1

     200 mm*1

     70 mm*1

     Nguồn sáng

     Đèn LED hồng ngoại

     Đèn LED màu đỏ

     Vật thể có thể phát hiện được

     Trong suốt và mờ dục

     Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được

     Đường kính vệt

     ø6 mm
     Tại khoảng cách phát
     hiện 70 mm

     Tính trễ (% khoảng cách phát hiện)

     Tối đa 15%

     Tối đa 10%

     Tối đa 20%

     Tối đa 15%

     Sê-ri PS-N Khoảng cách
     phát hiện
     (mm)

     MEGA

     600 (900)*2

     200 (250)*2

     75*2

     600 (900)*2

     250*2

     ULTRA

     400 (600)*2

     150 (200)*2

     45*2

     400 (600)*2

     180*2

     SUPER

     250 (450)*2

     120 (160)*2

     30*2

     250 (450)*2

     100*2

     TURBO

     200 (400)*2

     100 (140)*2

     25*2

     200 (400)*2

     70*2

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc

     IP64

     -

     IP67

     Ánh sáng môi trường xung quanh

     Đèn bóng tròn: Tối đa 4,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 12,000 lux

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +60 °C (Không đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Khối lượng

     Xấp xỉ 30 g (Bao gồm dây cáp)

     Xấp xỉ 40 g (Bao gồm dây cáp)

     Xấp xỉ 60 g (Bao gồm dây cáp)

     *1 Đối với các mẫu không có đặc điểm kỹ thuật, chỉ sử dụng chế độ FINE.
     *2 Phụ thuộc vào chế độ, thời gian đáp ứng có thể khác nhau ngay cả với khoảng cách phát hiện giống nhau. Khoảng cách phát hiện trong dấu ngoặc đơn à giá trị khi kích hoạt chế độ phát hiện khoảng cách dài.

     Mẫu

     PS-47

     PS-47C

     PS-49

     PS-49C

     Loại

     Phản xạ giới hạn Đa công dụng Vệt tia nhỏ

     Phản xạ giới hạn Đa công dụng Khoảng cách phát hiện
     dài

     ngoại trừ Sê-ri PS-N Khoảng cách
     phát hiện
     (mm)

     TURBO

     FINE

     10 ±4 mm*1

     32 đến 53 *1

     32 m đến 53 *1

     Nguồn sáng

     Đèn LED màu đỏ

     Vật thể có thể phát hiện được

     Trong suốt và mờ dục

     Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được

     ø0,03 mm
     Dây đồng đỏ*2

     ø0,1 mm
     Dây đồng đỏ*2

     Đường kính vệt

     ø8 mm
     Tại khoảng cách phát
     hiện 10 mm

     ø1,5 mm
     Tại khoảng cách phát
     hiện 50 mm

     Tính trễ (% khoảng cách phát hiện)

     ø0,03 mm
     Dây đồng đỏ

     Tối đa 6%

     Sê-ri PS-N Khoảng cách
     phát hiện
     (mm)

     MEGA

     10±4

     32 đến 53

     ULTRA

     SUPER

     TURBO

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc

     Ánh sáng môi trường xung quanh

     Đèn bóng tròn: Tối đa 4,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 5,000 lux

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +60 °C (Không đóng băng)

     -10 đến +50 °C (Không đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Khối lượng

     Xấp xỉ 30 g (Bao gồm dây cáp)

     *1 Đối với các mẫu không có đặc điểm kỹ thuật, chỉ sử dụng chế độ FINE.
     *2 Với cảm biến phản xạ, đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được được quy định bởi khoảng cách phát hiện tối ưu và cài đặt độ nhạy.

     Mẫu

     PS-25

     Loại

     Loại DC

     Loại ngõ ra

     NPN

     Điều chỉnh độ nhạy

     Tụ tinh chỉnh 1 vòng (240°)

     Thời gian đáp ứng

     1 ms

     Chế độ vận hành

     BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (công tắc có thể lựa chọn)

     Ngõ ra

     Ngõ ra điều khiển

     NPN:Cực đại 200 mA (40 V)
     Điện áp dư: Tối đa 1 V

     Ngõ Ra

     Ngõ ra ổn định

     Mạch bảo vệ

     Đèn báo

     Ngõ ra: Đèn LED màu đỏ, Vận hành ổn định: Đèn LED màu xanh lá cây

     Bộ hẹn giờ

     Định mức

     Điện áp nguồn

     12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống

     Dòng điện/Công suất tiêu thụ

     Cực đại 45 mA

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +50 °C (Không đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Khối lượng

     Xấp xỉ 50 g

     • Trade Shows and Exhibitions
     • eNews Subscribe

     Đầu trang

     KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
     Phone: +84-24-3772-5555
     E-mail: info@keyence.com.vn
     Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp

     Bộ cảm biến