Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lậpSê-ri PS-T

PS-47

Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

PS-47

Loại

Phản xạ giới hạn Đa công dụng Vệt tia nhỏ

ngoại trừ Sê-ri PS-N Khoảng cách
phát hiện
(mm)

TURBO

FINE

10 ±4 mm*1

Nguồn sáng

Đèn LED màu đỏ

Vật thể có thể phát hiện được

Trong suốt và mờ dục

Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được

ø0,03 mm
Dây đồng đỏ*2

Đường kính vệt

ø8 mm
Tại khoảng cách phát
hiện 10 mm

Tính trễ (% khoảng cách phát hiện)

ø0,03 mm
Dây đồng đỏ

Sê-ri PS-N Khoảng cách
phát hiện
(mm)

MEGA

10±4

ULTRA

SUPER

TURBO

Khả năng chống chịu với môi trường

Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc

Ánh sáng môi trường xung quanh

Đèn bóng tròn: Tối đa 4,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 5,000 lux

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-10 đến +60 °C (Không đóng băng)

Độ ẩm môi trường xung quanh

35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

Khối lượng

Xấp xỉ 30 g (Bao gồm dây cáp)

*1 Đối với các mẫu không có đặc điểm kỹ thuật, chỉ sử dụng chế độ FINE.
*2 Với cảm biến phản xạ, đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được được quy định bởi khoảng cách phát hiện tối ưu và cài đặt độ nhạy.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến