Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập

Sê-ri PS-N

Sê-ri PS-N - Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập

Khả năng chống chịu với môi trường cao & khả năng mở rộng cáp làm tăng khả năng cài đặt linh hoạt

Tải Catalogue về Sê-ri PS-N Bộ cảm biến quang điện Loại bộ khuếch đại độc lập Catalo

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

  • Sê-ri NU - Bộ thiết bị giao tiếp mạng

    Giảm đáng kể việc nối dây và thời gian cài đặt. Chỉ yêu cầu cáp giao tiếp đơn giữa Sê-ri PC/PLC và Sê-ri NU khi nối dây.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến