Bộ cảm biến quang điện khoảng cách cố định

Sê-ri PK

[Sản phẩm ngưng sản xuất]

Sản phẩm này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị
Liên hệ với chúng tôi::

Sê-ri PK - Bộ cảm biến quang điện khoảng cách cố định

Chuyển đổi quang điện với cài đặt có thể điều chỉnh khoảng cách

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến